Palkanlaskenta Espoossa

Palkat tulee maksaa ajallaan ja niistä aiheutuva ennakonpidätys sekä sava-maksu on tilitettävä verottajalle määräpäivään mennessä.

Yrittäjällä on lisäksi velvollisuus toimittaa palkkoihin liittyvä ilmoitus tulorekisteriin 5 päivän sisällä palkanmaksusta.

Usein yritys haluaa itse hoitaa palkanlaskennan. Espoonlahden Tilipalvelu voi myös ottaa hoitaakseen kaikki tai osan näistä tehtävistä sen mukaan kuin sovitaan. Tällöin yrittäjä voi keskittää voimavarojaan varsinaiseen yritystoimintaan.