Yksilöllisesti palveleva taloushallinnon ammattilainen

Palkanlaskenta Espoossa

Palkat tulee maksaa ajallaan ja niistä aiheutuva ennakonpidätys sekä sava-maksu on tilitettävä verottajalle määräpäivään mennessä.

Yrittäjällä on lisäksi velvollisuus toimittaa verottajalle palkkoihin liittyvä kausi-ilmoitus ja vuosi-ilmoitus, nekin säädetyn ajan kuluessa. Lisäksi on hoidettava ilmoitukset eläkeyhtiölle. 

Usein yritys haluaa itse hoitaa palkanlaskennan. Espoonlahden Tilipalvelu voi myös ottaa hoitaakseen kaikki tai osan näistä tehtävistä sen mukaan kuin sovitaan. Tällöin yrittäjä voi keskittää voimavarojaan varsinaiseen yritystoimintaan.