Yritysten tilinpäätökset

Juoksevasta kirjanpidosta päästään tilinpäätökseen tekemällä tarvittavat jaksotukset ja poistot. Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteisena.

Tilinpäätökseen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen pohjalta laaditaan veroilmoitus.

Espoonlahden Tilipalvelu tekee yritysten tilinpäätökset vuosittain osana kirjanpitoa.