Yksilöllisesti palveleva taloushallinnon ammattilainen

Verotus ja verosuunnittelu Espoossa

Espoonlahden Tilipalvelussa tarjoamme myös verotukseen liittyvät palvelut, kuten verosuunnittelun.

Teemme yhteistyössä asiakkaan kanssa verosuunnittelua. Voimme vuoden mittaan tarkistaa verolaskentaohjelmalla, onko veroja maksettu riittävästi ja näin estää ikävien yllätysten syntyminen myöhemmin. Oikea-aikainen toiminta verosuunnittelussa on yksi avainkysymyksistä yrityksen jatkuvuuden kannalta. Hyvälläkään yritysidealla ei pitkälle pääse, jos verosuunnittelua ei ole hoidettu kunnolla.

Kausi-ilmoitukset verottajalle

Espoonlahden Tilipalvelu hoitaa useimmiten asiakkaittensa kausi-ilmoitukset, mikä tarkoittaa arvonlisäveron sekä mahdollisesti työnantajasuoritusten (palkka, ennakonpidätys ym) ilmoittamista verottajalle yleensä kuukausittain.

Tämä onnistuu helpoiten perustamalla Katso-tunniste ja valtuuttamalla tilitoimisto toimimaan yrityksen puolesta. Katso-tunniste on verohallinnon yrityksiä varten luoma tapa tunnistautua viranomaisten palveluihin. Katso-tunnisteen luominen onnistuu yrittäjän henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, sähköisen tunnistautumisen kautta.